Fondul naţional de date geospaţiale

Informaţia şi datele cu privire la lucrările executate în timpul anului de gestiune 2013.

Stimaţi agenţi economici!

Vă aducem la cunoştinţă că, anual, până la 15 ianuarie, conform legislaţiei în vigoare întreprinderile şi organizaţiile, ce efectuează lucrări topogeodezice şi cartografice,  prezintă Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică şi Regim informaţia şi datele cu privire la lucrările executate în timpul anului de gestiune.

Menționăm că în caz de neprezentare a datelor cu privire la lucrările executate în timpul anului de gestiune, sau tăinuirea lor, în conformitate cu articolul 93, 4161 Codul Contravențional al Republicii Moldova, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Geodezică Tehnică și Regim va iniția procedura de amendare conform legislației în vigoare.

Amenda constituie de la 15 la 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice și respectiv de la 150 la 250 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

http://lex.justice.md/md/330333/

Anexa nr. 4, Instrucţiunea privind supravegherea geodezică de stat în RM