Fondul naţional de date geospaţiale

Prezentarea bazei de date electronice

Prin prezenta, Agentia Relatii Funciare si Cadastru a Republicii Moldova are onoarea de a Va invita la masa rotunda pentru a prezenta baza de date electronica a Fondului cartografo-geodezic de Stat. Sistemul poate fi accesat pe pagina web ARFC www.fondcartgeo.md. Prezentarea va avea loc la 17 septembrie 2009, ora 10.00 pe adresa: or.Chisinau, str.Puskin, 47, et.1, Sala de Conferinta, of.101.

Inceputul ora 10.00 (Sala de sedinte bir.101, et.1), 17 septembrie 2009

Ordinea de zi:

  • Cuvant de salut.
  • Prezentarea informatiei despre activitatea Directiei geodezie, cartografie si geoinformatica (Dna Maria Ovdii,  Sef al Directiei geodezie, cartografie si geoinformatica, 15 min).
  • Prezentarea bazei de date electronica a Fondului cartografo-geodezic de Stat. (Dna Tamara Rudenco, consultant Fondului cartografo-geodezic, Dl Pavel Iacovlev, consultant al Directiei geodezie, cartografie si geoinformatica, 15 min).
  • Discutii.