Fondul naţional de date geospaţiale

Acord ARFC - AŞ a Moldovei

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova (ARFC) şi Academia de Ştiinţe a Moldovei au încheiat la 11 aprilie 2011 un Acord  de   cooperare în ceea ce priveşte executarea misiunilor statale, efectuarea cercetărilor ştiinţifice în domeniile geodeziei, cartografiei, cadastrului, organizării teritoriului şi sistemelor informaţionale geografice, schimbului de materiale şi date geodezice, cartografice, cadastrale, organizare a teritoriului şi sistemelor informaţionale geografice. Acordul mai prevede accesul gratuit al AŞ a Moldovei la Baza de Date a Fondului Naţional de Date Geospaţiale. Acordul a fost semnat de Anatolie Ghilaş, Directorul General al ARFC şi Gheorghe Duca, Preşedintele AŞ a Moldovei.
Prin semnarea acestui acord ambele instituţii îşi propun drept scop sporirea eficientizării lucrărilor şi metodelor de asigurare cu date geodezice, cartografice, cadastrale, organizării teritoriului şi sistemelor informaţionale, modernizării tehnologiilor, dotării cu aparataj şi mijloace tehnice de înaltă performanţă.

Întru realizarea obiectivelor propuse semnatarele acordului vor colabora reciproc în direcţiile realizării sistemelor informaţionale geografice, implementării tehnologiilor şi standardelor internaţionale în executarea lucrărilor geodezice, cartografice, cadastrale, a organizării teritoriului şi sistemelor informaţionale geografice realizate de către ambele instituţii, perfecţionării tehnologiilor actuale, precum şi introducerea tehnologiilor noi privind întocmirea, actualizarea şi editarea hărţilor tematice, utilizării înregistrărilor de teledetecţie în scopuri cartografice şi ştiinţifice, elaborării registrului denumirilor geografice, întocmirea şi editarea hărţilor tematice, organizării seminarelor şi conferinţelor ştiinţifice.