Fondul naţional de date geospaţiale

Informaţii noi pe harta noastră

Pe harta noastră au fost publicate informaţii noi în rezultatul cooperării între Agenţia  Relaţii Funciare şi Cadastru cu alte Ministere.

Inspectoratul Ecologic de Stat a oferit următoarele informaţii:

 • Resurse minerale
 • Sonde
 • Cariere şi mine
 • Bazine acvatice
 • Depozite de deşeuri menajere solide
MoldATSA
 • Aerporturi Internationale
 • Zone terminale de control (TMA)
 • Zone aeriene sportive şi de divertisment
 • Zone de control (CTR)
 • Rutele aeriene superioare
 • Puncte aeriene
 • Rutele aeriene inferioare
Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale - unităţi de pompieri pe teritoriul Republicii Moldova.

Agenţia  Relaţii Funciare şi Cadastru -  Autorităţi Publice Centrale.