Fondul naţional de date geospaţiale

Adunarea Generală a Asociaţiei "EuroGeographics"

Între 17 şi 20 octombrie 2011 delegaţia Republicii Moldova, condusă de către Directorul General al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, Dl Anatolie Ghilaş a luat parte la Adunarea Generală a Asociaţiei "EuroGeographics", care  a avut loc în or. Belfast (Irlanda de Nord). Asociaţia "EuroGeographics", creată în anul 2001, este o umbrela a 49 Agenţii Naţionale de Cartografie şi Cadastru din Europa.
Principalele obiective ale activităţilor Asociaţiei includ crearea şi dezvoltarea Infrastructurii de Date Spaţiale Europene, punerea în aplicare a proiectelor multilaterale în domeniile de competenţă ale membrilor Asociaţiei, precum şi promovarea intereselor lor în structurile politice europene.
Adunarea Generala a Asociaţiei are loc anual avînd ca scop punerea în discuţii problemele de organizare şi de a informa membrii săi privitor la evoluţia punerii în aplicare a proiectelor.
În cadrul lucrărilor Adunării, au fost puse în discuţii aspecte legate de reorganizarea Asociaţiei, în non-profit, inclusiv acceptarea de noi membri.
În cadrul Sesiunilor de lucru a Adunării Generale, Dl Anatolie Ghilaş a avut o serie de întâlniri cu liderii şi reprezentanţii Agenţiilor de Cartografie şi Cadastru al Poloniei, României, Ucrainei, Norvegiei şi Armeniei.
De asemenea, au avut loc discuţii  purtate cu conducerea Asociaţiei pentru participarea ARFC la proiectele internationale din cadrul Asociaţiei şi utilizarea produselor şi a serviciilor furnizate de către Asociaţie.
Separat au fost discutate aspecte ce ţin de colaborarea Asociaţiei cu Consiliului interstatal de Geodezie, Cartografie, Cadastru si Teledetecţie asupra Pămîntului a ţărilor –membre CSI.