Fondul naţional de date geospaţiale

A fost schimbat numele oficial al Fondului

A fost schimbat numele oficial al Fondului - Fondul National de Date Geospatiale (cu statut de serviciu), in conformitate cu  HG nr.383 din  12.05.2010 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Agentiei Relatii Funciare si Cadastru, structurii si efectivului-limita ale aparatului central al acesteia”.