Fondul naţional de date geospaţiale

În republică va fi creat Sistemului Naţional de Poziţionare MOLDPOS

În republică va fi creat Sistemului Naţional de  Poziţionare MOLDPOS (GNSS MOLDPOS), - a comunicat la o conferinţă de presă Vasile Grama, director al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Moldovei.

„În acest scop pe teritoriul ţării este prevăzută crearea a 10-12 staţii speciale, care vor fi racordate în reţea şi vor furniza datele necesare diurn în regim non-stop. Proiectul este evaluat la 1 milion de euro. Mijloacele pentru realizarea lui sînt acordate de Norvegia sub formă de grant. Proiectul este prevăzut pe 2 ani”, - a menţionat Grama.

Potrivit spuselor lui, „acest sistem va permite de a evita greşelile la determinarea hotarelor loturilor de pămînt, care sînt în proprietate. El va oferi posibilitatea de a stabili suprafeţele cu exactitate pînă la zeci de centimetri. Totodată, se preconizează crearea şi a unei noi baze centralizate de date cadastrale”.
„Moldpos” va începe să funcţioneze deja în anul 2010.