Fondul naţional de date geospaţiale

PROIECTUL TWINNING PENTRU AGENȚIA RELAȚII FUNCIARE ȘI CADASTRU (ALRC) - ORGANIZAREA, EFICIENTIZAREA ȘI AUTOMATIZAREA PROCESULUI DE CARTOGRAFIERE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

În prezent, la Agenția Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova are loc implementarea unui proiect Twinning finanțat de UE, cu durata de doi ani. Acesta a fost lansat la 27 octombrie 2014. Scopul asistenței UE oferită prin intermediul proiectului constă în accelerarea dezvoltării serviciilor societății informaționale în Republica Moldova. Această inițiativă se află în legătură direct cu programul de E-Guvernanță. În acest context, fondurile europene sunt oferite pentru asigurarea realizării planului de acțiune a proiectului.

Proiectul urmărește accelerarea lucrărilor de dezvoltare a serviciilor societății informaționale în Republica Moldova. Proiectul oferă sprijin Agenției Relații Funciare și Cadastru în instituirea unei INDS (Infrastructura Națională de Date Spațiale) în rolul lor de coordonator național și administrator al activităților ce țin de instituirea unei INDS http://inds.gov.md/. INDS în Republica Moldova ar trebui să fie concepută în așa fel încât să se asigure că datele spațiale sunt stocate, puse la dispoziție și menținute la nivelul cel mai adecvat; că datele spațiale obținute din diferite surse, adică autoritățile publice din republică, pot fi combinate într-o manieră unitară și partajate între mai mulți utilizatori și mai multe aplicații; că datele spațiale colectate la un anumit nivel al autorității publice pot fi partajate între alte autorități publice, că datele spațiale sunt disponibile în condiții care să nu împiedice, fără motiv, utilizarea lor extensivă și că se poate face cu ușurință căutarea datelor spațiale disponibile, evaluarea conformității or cu un anumit scop și aflarea condițiilor de utilizare a acestora. Pentru a atinge aceste scopuri, se mizează pe implicarea activă a tuturor autorităților publice relevante. Prin urmare, Agenția Relații Funciare și Cadastru încurajează interacțiunea sporită cu autoritățile publice, ministerele și agențiile din Republica Moldova.

Implementarea acestui proiect va contribui la un sistem de cartografiere îmbunătățit în conformitate cu standardele UE și bunele practici internaționale de gestiune a datelor spațiale, lucru care va fi realizat prin cooperarea dintre Agenția Relații Funciare și Cadastru și partenerii UE ai acestui proiect, Swedesurvey, agenția de peste hotare a Lantmäteriet (Autoritatea de Stat pentru Cartografie și Cadastru din Suedia) și Administrația Geodezică de Stat din Republica Croația. 

Deși Republica Moldova nu este o țară candidat a accesului la UE, mecanismul INSPIRE este considerat de Agenția Relații Funciare și Cadastru drept un instrument atrăgător pentru asigurarea unor condiții fiabile și eficiente din punct de vedere a costului pentru gestiunea și diseminarea datelor spațiale la nivel național. Proiectul oferă asistență Agenției Relații Funciare și Cadastru în eforturile ei de implementare a mecanismului INSPIRE.

Proiectul se concentrează pe implementarea activităților proiectului enumerate în 4 componente:

·         Elaborarea unei legi-umbrelă a datelor geografice în conformitate cu cerințele INSPIRE UE

Agenția Relații Funciare și Cadastru a instituit un grup de lucru asupra legii-umbrelă și strategiei cu privire la INDS. Grupul de lucru include participanți din cadrul Agenției Relații Funciare și Cadastru și multe alte autorități publice, ministere și agenții din Republica Moldova. Legea și strategia cu privire la INDS sunt 2 rezultate principale așteptate de la această componentă.

 ·         Demonstrarea unei soluții IDS regionale eficiente creată în comun acord cu câteva părți interesate conform bunelor practici UE

Agenția Relații Funciare și Cadastru cooperează cu câteva autorități publice pentru instituirea unei IDS într-o suprafață pilot. În cadrul acestei componente este planificată organizarea disponibilității datelor necesare pentru suprafața pilot, desfășurarea analizei necesităților de instruire și instruirea efectivă a 100 de cadre de personal din cadrul Agenției Relații Funciare și Cadastru și autorităților publice implicate în instituirea unei IDS pentru suprafața pilot. În vederea  instituirii unei IDS în suprafața pilot, un Memorandum de Înțelegere între autoritățile publice implicate urmează să fie pregătit.   

 ·         Demonstrarea unei soluții de IDS locale creată în comun acord cu câteva părți interesate pe suprafețe pilot conform bunelor practici UE

Agenția Relații Funciare și Cadastru urmează să stabilească relații de cooperare cu câteva autorități publice locale cu scopul determinării datelor spațiale pentru harta de bază și 7-8 straturi  în două suprafețe pilot locale, urbană și rurală. În cadrul acestei componente este planificată organizarea disponibilității datelor necesare pentru harta de bază și 7-8 straturi LIS în suprafețele pilot. În vederea instituirii unei IDS în suprafețele pilot, un Memorandum de Înțelegere între autoritățile publice implicate în instituirea IDS urmează să fie pregătit. 

 ·         Demonstrarea serviciilor de rețea pentru schimbul de date sub responsabilitatea ARFC

Agenția Relații Funciare și Cadastru coordonează și gestionează activitățile ce țin de instituirea unei INDS. Proiectul sprijină Agenției Relații Funciare și Cadastru în consolidarea poziției ei instituționale curente și va oferi asistență Agenției în pregătirea serviciilor de rețea IDS naționale adaptate la Directiva UE INSPIRE.