Национальный фонд гео данных

DISCUŢIE ÎN CADRUL UNEI MESE ROTUNDE, ORGANIZATĂ DE PROIECTUL TWINNINGLa 5 decembrie 2014, în incinta Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a avut loc prima discuţie în cadrul unei mese rotunde a “Proiectului Twinning pentru Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru – Organizarea, eficientizarea şi computerizarea procesului de cartografiere în Republica Moldova”, finanţat de Uniunea Europeană. Masa rotunda a fost organizată în cadrul Componentei 1 a proiectului, întintulată “Elaborarea Legii-umbrelă cu privire la datele geografice în conformitate cu cerinţele UE-INSPIRE”.  Pentru a elabora această lege-umbrelă, doi experţi din Suedia şi unul din Croatia au activat în Republica Moldova la Agenţia pentru Relaţii Funciare şi Cadastru şi au studiat situaţia actuală privind cadrul juridic din perspectiva alinierii la viziunea INSPIRE. Pe parcursul misiunii, experţii au avut şedinţe şi interviuri cu diferite instituţii şi agenţii interesate. Scopul mesei rotunde a fost de a prezenta şi discuta constatările privind situaţia actuală, precum şi recomandările pentru viitor.

Dl. Anders Ryden (Coordonator INSPIRE, Lantmäteriet, Suedia) împreună cu Dl. Tomislav Ciceli (Şef al Direcţiei Coordonare a Infrastructurii Naţionale de Date Spaţiale, Administraţia Geodetică de Stat, Croaţia) au expus prezentarea despre INSPIRE şi părţile sale component – aşa numitele “ingrediente”. Ea a fost urmată de o altă prezentare a constatărilor în urma analizării situaţiei curente din Republica Moldova în ceea ce priveşte crearea Infrastructurii Naţionale de Date Spaţiale (INDS), şi anume partajarea datelor între instituţii, competenţe, servicii şi portaluri.

Dl. Asko Annala (Consilier juridic, Lantmäteriet, Suedia) a expus constatările în urma studierii cadrului juridic al Republicii Moldova, asociat creării INDS. Expertul, de asemenea, a trecut în revistă Strategiile şi principalele legi ce reglementează aspectele datelor spaţiale în Republica Moldova.

Toate prezentările au fost urmate de recomandări pentru acţiuni de viitor.