Национальный фонд гео данных

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la Infrastructura Naţională de Date Spaţiale !!!

Pe data de 17 noiembrie 2016, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat, în lectura a doua, Legea cu privire la Infrastructura Naţională de Date Spaţiale. 

            Prezenta lege va reglementa activităţile ce apar în procesul instituirii Infrastructurii Naţionale de Date Spaţiale în Republica Moldova. Legea prevede standardele aferente datelor spaţiale şi elimină restricţiile politice privind geo-informaţiile necesare implimentării politicilor comunitare din domeniul mediului şi a politicilor sau activităţilor cu impact asupra mediului cu gestionarea datelor spaţiale prin intermediul unui singur Geoportal INDS. 
            Legea are ca scop asigurarea cadrului legislativ şi instituţional necesar creării şi instituirii INDS în Republica Moldova, precum şi stabilirea măsurilor necesare partajării datelor spaţiale în format digital pe teritoriul ţării şi integrarea acesteia în Infrastructura Europeană de Date Spaţiale.

Legea poate fi accesată la adresa:

ЗАКОН Nr. 254 от  17.11.2016 о национальной инфраструктуре пространственных данных