National geospatial data fund

Atelierul final pentru crearea Hărţii Digitale de Bază 1:50 000 a Republicii Moldova

La 1 noiembrie în cadrul Centrului Convenţional Leogrand s-a desfăşurat Atelierul de lucru consacrat finalizării Proiectului pentru crearea Hărţii Digitale de Bază pentru dezvoltarea Infrastructurii Naţionale de Date Spaţiale a Republicii Moldova, grand oferit în formă de suport tehnic din partea Guvernului Japoniei prin Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei, organizat în comun acord cu echipa de studiu JICA.Harta Digitală, cît şi datele geospaţiale sunt o componentă importantă pentru o e-guvernare modernă, Harta digitală nouă 1:50 000 este prima hartă topografică, actuală in formă digitală, care acoperă întreg teritoriu al Republicii Moldova şi poate fi utilizată cu încredere pentru dezvoltarea multor domenii ale economiei nafionale, cum ar fi:gestionarea dezastrelor, răspunsuri de urgenţă, luare de decizii operative şi corecte, administrare a teritoriului naţional, transport, ecologie, sănătate, turism, precum şi în operaţiunile de căutare-salvare, prognozare meteo.