National geospatial data fund

Atelierul de lucru consacrat finalizării Proiectelor „Moldova-hărţi liniare pentru dezvoltare” şi „Moldova-hărţi liniare pentru zonele de risc”

Astăzi 18 decembrie în Sala de Conferinţe a Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova s-a desfăşurat Atelierul de lucru final consacrat finalizării proiectului de asistenţă tehnică pentru cartografierea a 20 % din teritoriul Republicii Moldova, grand oferit în formă de suport tehnic beneficiat din partea Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Norvegiei pentru perioada 2009-2012. Evenimentul este organizat de către Autoritatea de Cartografie şi Cadastru al Norvegiei în colaborare cu Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru. Obiectivul Proiectului este acordarea accesului la hărţi topografice actuale şi veridice pentru instituţii guvernamentale la toate nivelurile, utilizatori profesionali din sectorul privat şi pentru publicul larg.
Proiectul include două componente:

  • Crearea Sistemului Naţional de Poziţionare MoldPOS
  • Producerea hărţilor digitale cu gradul de detaliere 1:5000 pentru zone de risc selectate ale teritoriului Republicii Moldova.
Astfel, Republica Moldova face un pas înainte în promovarea de tehnici şi tehnologii novatoare, bazate pe sisteme de poziţionare globală GPS. 
Hărţile digitale şi planurile ortofoto constituie împreună informaţia de bază pentru un serviciu modern de informaţii geografice şi vor facilita integrarea Republicii Moldova în serviciul European de informaţii geografice pentru protecţia mediului, răspuns la riscurile de dezastru etc.
Harta digitală 1:5 000 acoperă zonele de risc şi reflectă situaţia la zi pentru 20% al teritoriului Republicii Moldova. Proiectul este de o importanţă majoră pentru dezvoltarea tuturor ramurilor economiei naţionale, crearea Infrastructurii de Date Geospaţiale, situaţii Exepţionale, apărare şi securitate a statului, proiectarea şi organizarea teritoriului, proiecte de infrastructură, etc. Totodată, hărţile digitale sunt necesare pentru aderarea la directiva EU INSPIRE privind informaţia geografică transfrontalieră pentru protecţia mediului şi răspuns la riscuri de dezastre.