National geospatial data fund

Utilizarea datelor LIDAR în delimitarea terenurilor fondului apelor.

Actualizarea terenului fondului apelor a lacului Costeşti.
Î.S. Direcţia Bazinieră de Gospodărire a Apelor
Agenţia Apelor Moldovei