National geospatial data fund

Atelier de lucru privind situația actuală a informației geografice din R. Moldova în cadrul proiectului Twinning pentru Agenția Relații Funciare și Cadastru

 La 26 martie 2015, în incinta Agenției Relații Funciare și Cadastru a fost desfășurat un atelier de lucru în cadrul “Proiectului Twinning pentru Agenția Relații Funciare și Cadastru (ARFC) - Organizarea, Eficientizarea și Computerizarea Procesului de Cartografiere în Republica Moldova”, finanțat de către Uniunea Europeană. Evenimentul a fost organizat în contextul Componentei 2 a proiectului, cu genericul “Demonstrarea unui model eficient de Infrastructură regională de Date Spațiale (IDS), creat în cooperare cu câteva instituții interesate, fiind în conformitate cu bunele practici ale UE”. 


În perioada 16-23 martie 2015, pentru a evalua informația geografică disponibilă în R. Moldova, care va servi drept bază pentru demonstrarea funcționalității IDS într-o zonă pilot, doi experți din Suedia și Croația au desfășurat interviuri la 7 instituții publice din R. Moldova, pentru a discuta ce tip de date spațiale produc și a afla disponibilitatea lor de a participa la demonstrarea IDS pe o zonă pilot.

În cadrul atelierului de lucru, Dl Harry Hietanen (Coordonator tehnic și expert în cartografiere, Lantmäteriet, Suedia) și Dna Ljerka Maric (Șef al Direcției INDS, Administrația Geodezică de Stat, Croația) au făcut o prezentare a situației curente privind informația geografică din R. Moldova, au analizat cadrul legislativ, serviciile de rețea, disponibilitatea de a participa la IDS, etc. Ei au prezentat rezultatele analizate și măsurile ulterioare ce necesită a fi întreprinse, în scopul implementării Componentei 2 a proiectului.

                Dna Zoia Faraj, Consilier rezident de Twinning, a informat participanții despre activitățile de instruire ce urmează a fi desfășurate în acest an pe diferite component ale IDS, menționând, în același timp, că cele 7 instituții publice intervievate, care au convenit să ia parte la IDS regională cu datele lor, vor trebui să se implice activ și să lucreze mult pentru a asigura partajarea datelor, inițial doar între cele 7 părți menționate. În timpul evenimentului, alte instituții publice de asemenea și-au manifestat intenția de a lua parte la Infrastructura de Date Spațiale pentru o zonă pilot.

 Persoane de contact: Zoia Faraj zoia.faraj@swedesurvey.se , Maria Ovdii maria.ovdii@arfc.gov.md ,Tatiana Cebotari cebotari.tanea@gmail.com