National geospatial data fund

Vizită de studiu în Suedia

 În perioada 26 octombrie -1noiembrie 2015 reprezentanţii autorităţii publice centrale şi locale a Republicii Moldova au efectuat o vizită de studiu în Suedia, care este una din activitățile proiectului "Proiectul Twinning pentru Agenția Relații Funciare și Cadastru (ARFC) – Organizarea, Eficientizarea și Computerizarea Procesului de Cartografiere în Republica Moldova ", Contract Twinning Nr 2014/350741, referință Twinning MD/13/PEV/OT/15, finanțat de Uniunea Europeană.
 
Din partea RM au participat:


Tamara Rudenco, şef Fondul Naţional de Date Geospaţiale ARFC,

Lilian Mindov, şef Direcţia cadastrul bunurilor imobile ARFC,

Alexandru Radov, Sec
ţia IT, Î.S.IPOT
Adrian Macari, Sec
ţia IT, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al MAI
Ion Cozma, 
Șeful Serviciului monitorizare a eficienţei energetice şi utilizării surselor de energie regenerabilă,  Agenţia pentru Eficienţă Energetică
Cojocari Alexei, Primar, Primăria Mitoc
Ghennadi  Sirodoev,Şef de laborator, Institutul de Ecologie şi Geografie, Academia de Ştiinţe a Moldovei  şi Ministerul Mediului

Scopul vizitei a fost împărtășirea experiențelor suedeze despre schimbul de date între autorităţile  publice de nivel regional şi local. De asemenea au fost familiarizarea provocările și premisele legate de punerea în aplicare a municipiului urban SDI, servicii de rețea și de cooperare / schimbul de date cu municipalitățile.

Obiectivele vizitei:

  • Demonstrarea unei soluții locale SDI cu mai multe părți interesate în zonele pilot,în conformitate cu cele mai bune practici ale UE;
  • Demonstrarea serviciilor mai bune și eficiente din punct de vedere al costului pentru cetățeni, autorități și actori publici și suportul pentru dezvoltarea economică și socială.
  • Introducere scurtă în legislația de bază în domeniu, acesul la informație, integrității,  sistemul de planificare și management al Lantmäteriet, cooperarea dintre Lantmäteriet, alte organe guvernamentale și sectorul privat; 
  • Componentele unei IDS – Suedia: datele spațiale, metadatele, serviciile, standardele, portalul, competențele, cooperarea, cadrul juridic, organizare și metode de lucru pentru implementarea INSPIRE și construirea unei IDS în Suedia au fost doar cîteva dintre subiectele abordate pe parcursul vizitei.