National geospatial data fund

Proiect pentru aerofotografierea teritoriului Republicii Moldova în scopul obținerii planurilor ortofoto și modelului digital al reliefului

În perioada anilor 2006-2016 a fost stabilită o bună colaborare moldo-norvegiană în domeniul cartografiei şi cadastrului în formă de suport tehnic acordat Republicii Moldova de către Guvernul Regatului Norvegiei prin Minsiterul Externe al Norvegiei.

 Proiectele sunt administrate de către Autoritatea de Cartografie şi Cadastru al Norvegiei Statens Kartverk, Agenție de specialitate,  în comun acord cu Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova, care este beneficiar al lucrărilor.

 În conformitate cu dezvoltarea Acordului de colaborare între Autoritatea de Cartografie şi Cadastru a Norvegiei şi Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru al Republicii Moldova, în perioada anului 2016, va fi realizat  proiectul pentru aerofotografiere a teritoriului Republicii Moldova, în scopul obținerii planurilor ortofoto și modelului digital al reliefului.

 Importanţa majoră al Proiectului este asigurarea tuturor ramurilor economiei naţionale cu bază cartografică actuală, lucrărilor de geodezie, cadastru, construcţii, agricultură, silvicultură, planificare teritorială, desfăşurarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul geodinamicii, comunicaţii, producţia minieră, aprovizionare cu apă, autorităţi militare, sectorul privat, instituţii de învăţămînt şi cercetări ştiinţifice, încadrarea în programele europene pentru Infrastructura de Date Geospaţiale.

 Compania câștigătoare de licitație SC Primul Meridian/Romania, va efectua aerofotografiere a teritoriului Republicii Moldova în perioada fără frunziș (aprilie-mai 2016). În lucrări vor fi utilizate 5 aeronave, la bortul căror sunt instalate echipamente moderne pentru îndeplinirea cu succes al  lucrărilor.