Fondul naţional de date geospaţiale

Atelier de instruire privind actualizarea bazei de date Corine Land Cover (CLC2018) pentru capitala Republicii Moldova - Chisinau

În cadrul proiectului ENI SEIS II East “Sistem Partajat de Informații privind Mediul”, o componentă de proiect este dedicată actualizării setului de date privind utilizarea și acoperirea terenului utilizînd metodologia CORINE Land Cover (CLC) pentru anul de referință 2018.

Acesta este un sistem de clasificare armonizat la nivel European care are scopul să furnizeze informații sub formă de date spațiale și hărți vectoriale digitale ale utilizării și acoperirii reale a terenurilor.

Prin urmare, în perioada 9-12 iulie se desfășoară un atelier de instruire practic pentru echipa națională responsabilă de realizarea proiectului pilot CORINE Land Cover pentru suprafața capitalei Republicii Moldova, primul fiind realizat în anul 2000 (CLC2000).

Evenimentul este organizat de Agenția Europeană de Mediu, livrat de experții din cadrul Centrului European de Urbanism (ETC-ULS) în parteneriat cu Programul Copernicus (programul de observare și monitorizare a Pamântului al UE) și găzduit de către Agenția Relații Funciare și Cadastru.

Informații de contact:

Agenția Relații Funciare și Cadastru, http://arfc.gov.md
Maria Ovdii, Şef  Direcţia GCG, maria.ovdii@arfc.gov.md 


Website: https://eni-seis.eionet.europa.eu/east/countries/moldova

Agenția Europeană de Mediu: Coordonator de proiect - Jean-Nicolas Poussart

Jean-Nicolas.Poussart@eea.europa.eu

 

Agenția de Mediu :Punct Focal Național

Silvia Nicolaescu: Șef Direcție management informațional integrat de mediu s_nicolaesu@mediu.gov.md 

 

Biroul Național de Statistică: Punct Focal Național
Elena Orlova: 
Șef Direcție statistica agriculturii și mediului
elena.orlov@statistica.gov.md 

Agenția Europeană de Mediu - Asistent național de proiect
Maria 
Țarigradean: tarigradean.maria@gmail.com