Национальный фонд гео данных

DISCUŢIE ÎN CADRUL UNEI MESE ROTUNDE, ORGANIZATĂ DE PROIECTUL TWINNING

2014-12-10 (Tamara Rudenco) (206 Посещения)

La 5 decembrie 2014, în incinta Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a avut loc prima discuţie în cadrul unei mese rotunde a “Proiectului Twinning pentru Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru – Organizarea, eficientizarea şi computerizarea procesului de cartografiere în Republica Moldova”, finanţat de Uniunea Europeană.
Читайте дальше

Lansarea proiectului Twinning finanţat de către Uniunea Europeană “Organizarea, Eficientizarea şi Computerizarea Proceselor de Cartografiere în Republica Moldova”

2014-11-18 (Tamara Rudenco) (510 Посещения)

17 noiembrie, in cadrul Agentiei Relatii Funciare si Cadastru s-a desfasurat seminarul de lansare a proiectului Twinning pentru ARFC. Directorul general al ARFC a salutat prezenţa membrilor delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova în numele Dlui Pirkka Tapiola, şef al Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova; Dnei Speranţa Olaru, manager de proiect; Jordi Rodriguez Ruiz, Attaché / Manager de Project; totodată Excelenţa sa, Dna Ingrid Tersman, Ambasador al Suediei în Republica Moldova, precum si partenerii de proiect: Swedesurvey/Land Materiet, partener de bază: Dl Fredrik Zetterquist, Director pe Management şi Dna Zoia Faraj, RTA Twinning si Administraţia Geodezică de Stat al Croaţiei, partener junior: Dna Sanja Zekušić, Director.
Читайте дальше

Utilizarea datelor LIDAR pentru elaborarea studiului de analiză geofizică ”Orheiul Vechi”

2014-11-17 (Tamara Rudenco) (450 Посещения)

Recent, Agenția Relații Funciare și Cadastru și Ministerul Culturii, au semnat Acordu l- cadru de colaborare privind elaborarea Cadastrului patrimoniului cultural național imobil, sistemelor geoinformaționale de peisaj cultural, efectuarea cercetărilor specializate în domeniu, schimbul de informații și date cartografice de interes comun.
Читайте дальше

Uniunea Europeana ofera sprijin substantial pentru imbunatatirea procesului de cartografiere in Republica Moldova

2014-11-14 (Tamara Rudenco) (450 Посещения)

Lansarea Proiectului Twinning “Proiectul Twinning pentru Agentia Relatii Funciare si Cadastru – Organizarea, Eficientizarea si Computerizarea Procesului de Cartografiere in Republica Moldova” este marcata astazi printr-o conferinta de deschidere cu prezenta Sefului Delegatiei Europene in Moldova, Pirkka Tapiola
Читайте дальше

Utilizarea datelor LIDAR în delimitarea terenurilor fondului apelor.

2014-10-30 (Tamara Rudenco) (622 Посещения)

Actualizarea terenului fondului apelor a lacului Costeşti.
Читайте дальше

UN-GGIM: EUROPE PLENARY MEETING

2014-10-03 (Tamara Rudenco) (871 Посещения)

Europe Region of the United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management Plenary Meeting Dates: 1st to 1st October 2014
Читайте дальше

EuroGeographics General Assembly 2014

2014-10-02 (Tamara Rudenco) (895 Посещения)

EuroGeographics General Assembly 2014, Chisinau, Moldova, 29 – 30, September. The EuroGeographics top event of the year started in the evening 28 September in Chisinau, Moldova.
Читайте дальше

Семинар " Поддержка реализации директив INSPIRE в странах расширения" был организован Институтом научных исследований и инноваций Европейской комиссии 29 января 2014 года в городе Испра, Италия.

2014-01-31 (Tamara Rudenco) (4228 Посещения)

В семинаре приняли участие эксперты и представители Европейской комиссии, Организации Объединенных Наций и Агентств по картографии и кадастру Албании, Дании, Хорватии, Франции, Италии, Германии , Сербии, Словакии, Македонии и Молдовы.
Читайте дальше

Uniunea Europeană a publicat competitia pentru Proiectul MD/13/ENP/OT/15 “Twinning project for the Agency of Land Relations and Cadastre (ARLC) – Organization, streamlining and computerization process in mapping in the Republic of Moldova”.

2014-01-29 (Tamara Rudenco) (3453 Посещения)

Uniunea Europeană a publicat competitia pentru Proiectul MD/13/ENP/OT/15 “Twinning project for the Agency of Land Relations and Cadastre (ARLC) – Organization, streamlining and computerization process in mapping in the Republic of Moldova”. Să ne dorim incurajare, un Partener Twinning cu progress si un Proiect de success.
Читайте дальше

Informaţia şi datele cu privire la lucrările executate în timpul anului de gestiune 2013.

2013-12-23 (Tamara Rudenco) (4343 Посещения)

Vă aducem la cunoştinţă că, anual, până la 15 ianuarie, conform legislaţiei în vigoare întreprinderile şi organizaţiile, ce efectuează lucrări topogeodezice şi cartografice, prezintă Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică şi Regim informaţia şi datele cu privire la lucrările executate în timpul anului de gestiune.
Читайте дальше