National geospatial data fund

Atelierul de lucru organizat de către Comisia Europeană în comun cu Agenția Relații Funcaire și Cadastru cu genericul ”Datele Spațiale pentru Buna Guvernare”

Pe data de 19-20 iulie 2018 a avut loc atelierul de lucru organizat de către Comisia Europeană în comun cu Agenția Relații Funcaire și Cadastru cu genericul ”Datele Spațiale pentru Buna Guvernare”. Funcționarea corectă a mecanismelor Infrastructurii Naționale de Date Spațiale (INDS) facilitează căutarea, accesul, schimbul și partajarea informației geografice și serviciilor aferente pentru subiecții INDS de diferite nivele.


Scopul Workshop-ului este de a oferi consultări și îndrumări privind implementarea Directivei 2007/2/EC (INSPIRE), în special ce ține de Geoportalul UE INSPIRE, Datele deschise și infrastructura de date spațiale, datele spațiale pentru buna guvernare, serviciile de rețea și altele.

La acest workshop ai fost invitați resprezentanți din diferite entități publice și non-guvernamentale, sectorul academic și alți subiecți din domeniul INDS.

IMG-4cc6c2489164007bfe8e85a8fc90b75f-V.j