National geospatial data fund

Marţi, 1 noiembrie 2011, a fost lansat oficial Sistemul Naţional de Poziţionare „MOLDPOS”, fiind astfel finalizat Proiectul moldo-norvegian „Crearea Reţelei Staţiilor de Referinţă „MOLDPOS”.

 Proiectul a fost finanţat de către Guvernul Regatului Norvegiei prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi administrat de către Autoritatea de Cartografie şi Cadastru a Norvegiei „Statens Kartverk” în comun acord cu Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova.
Cu această ocazie la Chişinău este organizat un Workshop internaţional, la care au participat partenerii din Norvegia,  conducerea Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova, Academiei de Ştiinţe a Moldovei,  reprezentanţi ai ministerelor,  ai instituţiilor de profil şi  firmelor specializate,  în total peste 120 de persoane.
Cu un cuvânt de salut s-au adresat participanţilor la simpozion Anatolie Ghilaş, Directorul General al ARFC, Gheorghe Duca, Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, H.E.Oystein Hovdkinn, Amabasadorul Norvegiei, Helge Onsrud, Directorul Autorităţii de Cartografie şi Cadastru a Norvegiei „Statens Kartverk”, Michael Mudra, Vicepreşedintele EMEA, Leica Geosystems.


În cadrul celor două sesiuni ale Workshop-ului despre realizarea Proiectului MOLDOS au vorbit Elena Busch, reprezentantul Statens Kartverk, Norvegia, Nicolas Demoegen, reprezentantul companiei elveţiene Leica Geosistems, câştigătoarea licitaţiei pentru implementarea proiectului MOLDPOS, Ivo Milev din Bulgaria şi Maria Ovdii, şef de direcţie la ARFC.
Scurte informaţii referitor la funcţionarea sistemelor EUPOS în mai multe ţări europene şi la practicile de lucru în prestarea acestor servicii au prezentat reprezentanţii din Germania, România şi Ucraina.
Conform Proiectului, pe teritoriul Republicii Moldova au fost amplasate 10  staţii GPS, conectate într-un sistem unic. Posibilităţile extinse ale Sistemelor de Poziţionare sunt asigurarea de informaţii de înaltă precizie despre poziţie  şi timp pentru multiple aplicaţii civile, necesare tuturor sectoarelor economiei naţionale, autorităţilor publice de toate nivelele,  a întregii societăţi.
Astfel, Republica Moldova, prin crearea Sistemului „MOLDPOS”, racordat la sistemul european EUROPOS, face un pas înainte în promovarea de tehnici şi tehnologii novatoare, bazate pe sisteme de poziţionare globale GPS.

279