National geospatial data fund

Directorul general-adjunct al ARFC a fost decorat cu Ordinul "Gloria Muncii"

  Prin decretul Preşedintelui Republicii  Moldova   din 10 noiembrie 2011 dlui Ştefan Crigan, Director general- adjunct al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, i s-a conferit ordinul „Gloria Muncii”.
 
  Înalta decoraţie de stat, care se conferă pentru rezultate excepţionale în muncă, activitate publică de vază şi contribuţii substanţiale în diverse domenii ale vieţii publice sau social-economice, este o încununare a întregii activităţi a dlui Ştefan Crigan, a contribuţiei sale meritorii în formarea şi desăvârşirea sistemului cadastral în Republica Moldova.
 
  În cadrul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru dl Ştefan Crigan activează din 1997. A avansat de la funcţia de specialist principal la şef-adjunct de direcţie generală, şef de direcţie principală, iar din 2003 până în prezent activează  în funcţia de director general-adjunct.
 
  În activitatea de producţie s-a manifestat ca un specialist de o calificare înaltă şi un conducător iscusit. La nivelul necesităţilor soluţionează chestiunile privind folosirea raţională a fondului funciar, executarea lucrărilor de reglementare a relaţiilor funciare şi împroprietărirea cetăţenilor cu bunuri imobile. Dl Ştefan Crigan contribuie la realizarea politicii statutului în domeniul administrării fondului funciar şi reglementarea relaţiilor funciare, cadastrului, geodeziei, cartografiei, topografiei, prospecţiunilor tehnice şi combaterea eroziunilor solurilor.  Personal a înaintat un şir de propuneri de perfecţionare a diverselor lucrări de specialitate, efectuate cu participarea sa nemijlocită.        
 
  Elaborarea cadrului legislativ pe principii moderne, conform standardelor europene şi internaţionale, realizarea cu succes a Primului Proiect de Cadastru, reformarea treptată a sistemului cadastral şi crearea Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, au fost principalele etape de modernizare a sistemului, realizate sub conducerea nemijlocită a dlui Ştefan Crigan, merite care au fost înalt apreciate în repetate rânduri cu diplome guvernamentale şi de stat.
 
  Fiind felicitat din suflet de către colegii săi de lucru, dl Stefan Crigan a ţinut să menţioneze faptul, că această onorabilă distincţie de stat este şi meritul întregului colectiv al Agenţiei, care a demonstrat înalte calităţi profesioniste şi unitate în acţiuni pentru îndeplinirea sarcinilor puse în faţa Agenţiei întru binele şi prosperarea ţării şi că se merită ca aceasta decoraţie să fie de bun augur pentru alte aprecieri din partea statului a activităţilor de mai departe ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru.