National geospatial data fund

Al II-lea Seminar “Crearea Bazei de Date Spaţiale pentru Harta Digitală de Bază pentru Infrastructura de Date Spaţiale a Republicii Moldova ”

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova în comun acord cu echipa misiunii JICA (Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei) Vă invită la al II-lea Seminar moldo-japonez cu genericul „Crearea Bazei de Date Spaţiale pentru Harta Digitală de Bază pentru Infrastructura de Date Spaţiale a Republicii Moldova", care va avea loc pe data de 20 decembrie curent, în localul Complexului hotelier CODRU, pe adresa str. 31 August 1989, Sala Albă (proiectul Agendei de lucru al Seminarului se anexează).
Obiectivele seminarului includ:

  • Raportul privind finalizarea etapei intermediare a Proiectului;
  • Aplicarea datelor spaţiale în diferite ramuri ale economiei naţionale!
  • Incurajarea persoanelor fizice şi juridice pentru utlizarea Datelor Spaţiale.
Pentru informare Vă comunicăm, că la moment sunt în plină desfăşurare luerările de implementare a proiectului moldo-japonez pentru crearea Hărţii topografice digitale cu gradul de detaliere 1:50 000, grand beneficiat din partea Guvernului Japoniei în formă de suport tehnic, care va servi ca SIG de Referinţă pentru crearea Infrastructurii de Date Spaţiale a Republicii Moldova.
Implementarea cu succes al Proiectului menţionat va permite Republicii Moldova de a implementa efectiv componentele importante ale Planului de Activitate a Guvernului "Integrare Europeană: libertate, democraţie, bunăstare", ceea ce va facilita dezvoltarea continuă a ţării şi va contribui şi mai mult la fortificarea colaborării mutuale în domeniul tehnologiilor geoinformaţionale.
Vom preţui mult faptul dacă veţi accepta invitaţia şi veţi fi alături de noi la acest eveniment important. Pentru informaţii suplimentare Vă rugăm să ne contactaţi la tel. 881270, e-mail ovdii@agencv.cadastre.md sau 881268, e-mail lucia.cusnir@agency.cadastre.md.
Agenda de lucru