National geospatial data fund

Sesiunea a XXXIII al Consiliului Interstatal al ţărilor membre CSI în domeniul geodeziei, cartografiei, cadastrului şi teledetecţiei asupra Pămîntului

În perioada 24-25 mai 2012 în Republica Moldova a avut loc Sesiunea a XXXIII al Consiliului Interstatal al ţărilor membre CSI în domeniul geodeziei, cartografiei, cadastrului şi teledetecţiei asupra Pămîntului.
În lucrările Sesiunii au participat conducătorii şi reprezentanţii Autorităţilor publice centrale în domeniul geodeziei, cartografiei şi cadastrului ale Comunităţii Statelor Independente, după cum urmează: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Kazahstan,  Moldova, Rusia, Tadjikistan, Uzbekistan și Ucraina.
În cadrul sesiunilor de lucru au fost puse în discuţii rapoartele naţionale referitor la activitatea Aiutorităţilor publice centrale în domeniul geodeziei, cartografiei şi cadastrului ale Comunităţii în perioada 2011-2012, direcţiile prioritare de colaborare ş.a .

La ordinea de zi a Sesiunii au fost puse în discuţii următoarele  întrebări:
• Realizarea prevederilor Hotărîrilor Sesiunii  XXXII al Consiliului CSI;
• Proiectul-pilot pentru crearea Infrastructurii de date spaţiale;
• Elaborarea atlasului geografic a ţărilor-membre CSI;
• Programul de standardizare şi metrologie pentru până în anul 2015;
• Elaborarea standarde unice pentru lucrările de topografie şi cartografiere cu utilizarea noilor tehnologii;
• Discuţii pe marginea organizării  Congresului geodezilor.

323