National geospatial data fund

Cursul de instruire pentru Proiectul de Cartografiere în Moldova

În perioada 11-21 septembrie 2012 un grup de specialişti din cadrul Agenţiei Relaţii Funciare, inclusiv Î.S. INGEOCAD şi Î S. Cadastru reprezentat de către Dna Maria OVDII, şef al Direcţiei geodezie, cartografie şi geoinformatică ARFC, Dna Tamara RUDENCO, consultant al Fondului Naţional de Date Spaţiale ARFC, Dl Valerii FILENCO, inginer Î.S. INGEOCAD, Dna Svetlana ZAHARCHINA, şef secţie fotogrammetrie Î.S. INGEOCAD, Dl Lilian MINDOV, inginer şef Î.S. Cadastru au participat la Cursul de instruire J1221960 pentru Proiectul de Cartografiere în Moldova, găzduit şi organizat de către  Agenţia de Cooperare Internaţională a Japoniei. În cadrul Cursului de instruire au fost organizate vizite în scopul familiarizării specialiştilor din Republica Moldova cu activităţile Agenţiei Internaţionale de Cooperare a Japoniei, Institutului de Geografie al Japoniei, Institutul pentru Dezvoltarea Infrastructurii, Centrului pentru reducerea riscului şi dezastre, Centrului de cartografie, precum organizațiile private, aşa cum ar fi Companiile Pasco şi Cocusai.
 Ca rezultat, specialiştii au făcut cunoştinţă cu legislaţia şi a cadrul normativ  în domeniul geodeziei, cartografiei şi cadastrului al Japoniei, de altfel managementul, funcţiile de distribuţie, conducerea executivă a organizaţiilor de stat şi companiilor private.
 
 
 Specialiştii au fost familiarizaţi cu sistemul de distribuire a datelor geospaţiale pentru  utilizarea efectivă a acestora, importanţa imaginilor satelitare în cazul de luare a deciziilor  în diferite sectoare ale economiei naționale, cum ar fi agricultura, mediul, transport, situaţii excepţionale ș.a.
 Un aspect important a fost informaţia despre cooperarea între autorităţile publice  centrale, sectorul privat, mediul academic şi societatea civilă. Ca rezultat al instruirii, fiecărui membru al Grupului de specialişti, au fost înmânate Certificatele   de absolvire a cursului de instruire, semnat de către Preşedintele JICA, Dl Akihiro TANAKA.Grupul de specialiştii aduc sinceri mulţumiri conducerii Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru Dlui Anatolie GHILAŞ pentru aprobarea candidaturilor pentru cursul de instruire şi acceptul deplasării la Tokio, Japonia.Totodată Grupul de specialişti aduc mulţumiri Agenţiei de Cooperare Internaţională a Japoniei,  Ambasadei Japoniei în Kiev pentru oportunitatea de a participa la cursul de instruire. Sinceri mulţumiri reprezentanţilor Companiilor Pasco, Cocusai şi tuturor celor care au contribuit la  organizarea excelentă a Cursului de instruire a specialiştilor.