National geospatial data fund

Darea de seamă anuală

Stimaţi agenţi economici!
Prin prezenta Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru vă aduce la cunoştinţă că conform legislaţiei în vigoare întreprinderile şi organizaţiile, ce efectuează lucrări topogeodezice şi cartografice, anual, până la 15 ianuarie, prezintă Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică şi Regim informaţia şi datele cu privire la lucrările executate în timpul anului de gestiune 2012.
În caz de neprezentare a datelor şi a materialelor, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică şi Regim are dreptul  de a interveni cu demers privind retragerea licenţei.

421