National geospatial data fund

Utilizarea datelor LIDAR pentru elaborarea studiului de analiză geofizică ”Orheiul Vechi”

Recent, Agenția Relații Funciare și Cadastru și Ministerul Culturii, au semnat Acordul - cadru de colaborare privind elaborarea Cadastrului patrimoniului cultural național imobil, sistemelor geoinformaționale de peisaj cultural, efectuarea cercetărilor  specializate în domeniu, schimbul de informații și date cartografice de interes comun.

Cadastrul  patrimoniului cultural național imobil va cuprinde siturile arheologice de pe teritoriul Republicii Moldova, monumentele istorice, de for public și comemorative.

Un loc special, în cadrul Acordului,  îl ocupă cooperarea dintre cele două instituții în problema elaborării studiului de analiză geofizică a Peisajului „Orheiul Vechi” , necesar pentru completarea dosarului Peisajul Arheologic Orheiul Vechi nominalizat pentru includere în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

Studiul de analiză geofizică este inițiat de către Ministerul Culturii al Republicii Moldova în colaborare cu  Ambasada SUA.

Agenția Relații Funciare și Cadastru participă la promovarea proiectului Orheiul Vechi prin oferirea datelor geospațiale LIDAR necesare elaborării studiului de analiză geofizică și a modelului tridimensional al Peisajului Arheologic Orheiul Vechi. 

Studiul de analiză geofizică “Orheiul Vechi” va fi elaborat de către experți americani și naționali, în baza tehnologiilor informaționale avansate, inclusiv prin utilizarea tehnologiilor geospațiale NASA.