National geospatial data fund

Lansarea proiectului Twinning finanţat de către Uniunea Europeană “Organizarea, Eficientizarea şi Computerizarea Proceselor de Cartografiere în Republica Moldova”17 noiembrie, in cadrul Agentiei Relatii Funciare si Cadastru s-a desfasurat seminarul de lansare a proiectului Twinning pentru ARFC. Directorul general al ARFC  a salutat  prezenţa membrilor delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova în numele  Dlui Pirkka Tapiola, şef al  Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova; Dnei Speranţa Olaru, manager de proiect; Jordi Rodriguez Ruiz, Attaché / Manager de Project;  totodată  Excelenţa sa, Dna Ingrid Tersman, Ambasador al Suediei în Republica Moldova,  precum si partenerii de proiect: Swedesurvey/Land Materiet, partener de bază: Dl Fredrik Zetterquist, Director pe Management  şi Dna Zoia Faraj, RTA Twinning si   Administraţia Geodezică de Stat al Croaţiei, partener junior: Dna Sanja Zekušić, Director.

"Doresc să mă folosesc de ocazie şi este un bun prilej din numele Agenţiei pe care o conduc să aduc sinceri mulţumiri Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova pentru colaborare şi susţinerea Proiectului Twinning “Organizarea, Eficientizarea şi Computerizarea Proceselor de Cartografiere în Republica Moldova”. Proiectul este mult aşteptat şi actual pentru Republica Moldova. Apreciem mult proiectele Uniunii Europene beneficiate prin mechanismul TAIEX: 3 vizite de studii, organizarea a 3 Ateliere de lucru şi vizite ale experţilor din ţările membre UE." a mentionat directorul general ARFC.
 În prezent, sistemul de cadastru în Republica Moldova este o sursă importantă de informaţie pentru administraţia publică, cetăţeni şi mediul de afaceri. Datele privind poziţionarea bunului imobil, drepturile patrimoniale şi restricţiile, datele privind valoarea estimată pentru impozitare sunt disponibile on-line pentru orice entitate sau persoană cointeresată, atât în regim liber fără de plată, cât şi contra cost.
Începând cu 2008 – şi până în prezent, eforturile noastre se axează pe aducerea cadastrului cât mai aproape de cetăţeni şi mediul de afaceri, dezvoltând posibilităţile de accesare şi utilizare a informaţiei şi serviciilor.

 Obiectivul către anul 2020 este de a avea un sistem de cadastru digitizat şi prestator de servicii digitale, astfel că câteva proiecte strategice care vor permite realizarea obiectivului propus. În prezent cu suportul Centrului e – Guvernare sunt în desfăşurare două proiecte strategice:
  1. Asigurarea accesului direct al executorilor judecătoreşti la registrul bunurilor imobile, ceea ce permite îmbunătăţirea performanţele la capitolul executarea hotărârilor judecătoreşti,
  2. Digitizarea documentaţiei cadastrale păstrate în arhivele oficiilor cadastrale teritoriale, ceea ce  va permite restructurarea modului de prestare a serviciilor către cetăţeni.
 
Republica Moldova, fiind o ţară asociată a Uniunii Europene, mecanismul INSPIRE este considerat de către Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru drept un instrument atrăgător de asigurare a unor condiţii raţionale şi eficiente pentru armonizarea bazei legislative conform standardelor europene, crearea în ţară a unui Sistem Informaţional Geografic (GIS) la scară mică sau medie, cât şi un Sistem Informaţional ale Bunurilor Imobile – Terenuri şi Clădiri (LIS) la o scara mai mare, acestea fiind parte a Infrastructurii Naţionale de Date Geospaţiale, eficiente din perspectiva costurilor şi orientate către utilizator. Obiectivele Proiectului Twinning “Organizarea, Eficientizarea şi Computerizarea Proceselor de Cartografiere”vor fi realizate cu succes , iar proiectul va deschide noi oportunităţi pentru dezvoltarea colaborării  în domeniile administrate, împărtăţirea bunelor practici şi metodologii în procesul de integrare a informaţiilor geospaţiale în Infrastructura Europeană de Date Geospaţiale.
"Conştientizînd bine importanţa Proiectului dat,  Vă asigur de faptul că în calitate de Beneficiari  vom depune toate eforturile pentru realizarea acestuia. " a mentionat dl Anatolie Ghilas