National geospatial data fund

Campania de promovare a Infrastructurii de Date Geospațiale

Campania de promovare a Infrastructurii de Date Geospațiale,desfasurata astazi, 26 februarie 2015 in cadrul Agentiei Relatii Funciare is Cadastru, este o acțiune  organizată în cadrul Proiectului Uniunii Europene  Twinning „Organizarea, eficientizarea și Computerizarea Procesului de Cartografiere în Republica Moldova”.

   Scopul  este crearea unei Infrastructuri de Date Geospațiale, conform standardelor și principiilor europene, care  va reduce duplicarea eforturilor diverselor instituții în procesul de culegere şi producere a datelor geospațiale, de a îmbunătăți calitatea informațiilor geospațiale şi de a reduce semnificativ costurile în obținerea acestora.
La moment sunt în plină desfășurare activitățile ce țin de elaborarea Legii și Strategiei Infrastructurii de Date Geospațiale -  Diseminarea  Directivei Parlamentului European INSPIRE, pentru a deveni parte componentă a sistemului de cartografiere a Republicii Moldova. Este deja creat grupul țintă de lucru, format din angajații ARFC, experții externi din Suedia și Croația și partenerii de Proiect la nivel national din cadrul Centrului e-Guvernare, Ministerul Mediului, Ministerul Transportulrilor și Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerul Tehnologiilor Informaționale si Comunicatiilor, Agenția Moldsilva,  Agenția pentru Eficiența Energetică, Centrul Informațional Agricol, Serviciul Situații Excepționale, Biroul Național de Statistică, Serviciul Hidrometeorologic de Stat.
         Rețele de cooperare între autoritățile publice centrale, locale și sectorul privat sunt de o importanță fundamentală pentru crearea unei Infrastructuri Naționale de date Geospațiale.  Prin cooperarea părților vor fi beneficii atât pentru actorii implicati in culegerea Datelor, cît și pentru intreaga societate, în general.
Beneficiile de bază sint acumularea unui flux continuu și dinamic de informații și schimbul acestora între autorități.  Schimbul de informații va fi mai eficient și dezvoltarea unor servicii generale atractive pentru publicul larg va fi mai ușor, în standarde unice și ușor compatibile. Domeniile prioritare includ de asemenea crearea unei platforme comune de o rețea de schimb de informații și modele care promovează acorduri de cooperare .