National geospatial data fund

Expoziţia Internaţională.

Expoziţia Internaţională.
Harţi istorico-etnografice (Moldova, spaţiul etnic românesc şi sud-estul Europei) Consacrată Zilelor Europene ale Patrimoniului

Organizează în perioada 17 septembrie – 7 noiembrie 2010.

Vă invităm la deschiderea expoziţiei, vineri 17 septembrie 2010, ora 15.00.
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală din Moldova.
Str. Mihail Kogălniceanu 82, Chişinău.
Intrarea liberă. • Reprezentarea spaţială a fenomenelor naturale şi socio-umane este de o importanţă deosebită pentru majoritatea ştiinţelor actuale. Concepţiile regionării, arealităţii, limite şi interferenţe, aspecte cantitative şi calitative, spaţii reale şi imaginare, toate pot fi reprezentate prin intermediul cartografiei.
 • Hărţile sunt un rezultat al cercetărilor minuţioase, precum ele însăşi reprezintă o sursă de documentare şi cercetare care îşi păstrează valoarea ştiinţifică, iar deseori şi artistică sau de utilitate practică, indiferent de timpul realizării lor.
 • Spaţiul înconjurător, de la cea mai elementară percepţie umană a mediului de abitare până la conceperea unor sistematizări globale, poate fi cel mai bine reprezentat prin intermediul cartografiei.
 • Harta răspunde unei străvechi necesităţi umane, aceea de a ne localiza în spaţiu – de a ne defini locul ocupat şi de a prezenta cadrul natural şi socio-uman în care se desfăşoară toate procesele şi fenomenele.
 • Harta merge mână în mână cu aventura cunoaşterii şi este un element definitoriu al civilizaţiei umane, al clipelor de graţie, dar şi al marilor tragedii. A exista pe o hartă înseamnă bucuria şi mândria identităţii, cursul firesc al naşterii, existenţei şi afirmării unei naţiuni. Şi nimic nu defineşte mai dramatic o catastrofă naturală sau ororile războiului aşa cum face sintagma „ a şterge de pe hartă”. După cum a nu figura pe nici o hartă este echivalentul enigmei, al marilor întrebări, al misterelor, dar şi al provocărilor.
 •  Harta face parte din patrimoniul naţional prin valoarea sa istorică, simbolică, ştiinţifică şi artistică

Expoziţia include:
 • Baza de realizare a hărţilor: elemente de topografie şi cartografie ilustrate prin instrumente, metodologie, tehnici, proiecţii cartografice
 • Evoluţia teritorial-administrativă a Moldovei / Basarabiei ilustrată prin hărţi originale (sec. XVIII – XXI)
 • Hărţi etnografice şi istorice relevante pentru Moldova, spaţiul etnic românesc şi sud-estul Europei
 • Hărţi tematice reprezentând elemente socio-economice şi demografice
 • Regiunile şi localităţile Moldovei istorice: hărţi regionale, topografice, planuri ale localităţilor
 • Atlase, cărţi, globuri geografice, materiale cartografice