National geospatial data fund

"Sesiunea VI a Comitetului de Experți ONU privind Managementul Informației Geospațiale Globale (UN-GGIM)

Sesiunea VI a Comitetului de Experți ONU privind Managementul Informației Geospațiale Globale (UN-GGIM), care  are loc în perioada 1-5 august 2016, la sediul Organizației Națiunilor Unite din New York întrunește delegați din 86 țări.
 
Principalele obiective ale Comitetului de Experți ONU pentru Managementul Informației Geospațiale Globale sunt  coordonarea  politicilor și planurilor de lucru  în vederea promovării principiilor comune, metodelor, mecanismelor și standardelor  pentru managementul datelor  și a serviciilor geospațiale  între statele membre, precum și între statele membre și organizațiile internaționale relevante.

Republica Moldova este reprezentată la acest eveniment de către Dna Maria Ovdii, șef Direcție  Geodezie, Cartografie și Geoinformstică al Agenției Relații Funciare și Cadastru, care este și membră a Grupului de lucru UN-GGIM pentru Rețeaua Geodezică Globală.


 Informația detaliată despre Sesiunea VI a Comitetului de Experți ONU pentru Managementul Informației Geospațiale Globale (UN-GGIM) se poate urmări pe pagina web a UN-GGIM http://ggim.un.org/."