Fondul naţional de date geospaţiale

Adunarea Generală Extraordinară a Eurogeographics 2017

În perioada 9-10 Mai 2017, în oraşul Leuven, Belgia se desfăşoară Adunarea generală extraordinară a Asociaţiei europene a autorităţilor naţionale de cartografie şi cadastru EUROGEOGRAPHICS. La eveniment participă circa 70 de reprezentanţi ai agenţiilor naţionale responsabile de cartografie, cadastru, înregistrare a proprietăţii imobiliare, gestionare a datelor spaţiale.Din partea Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru al Moldovei, la eveniment a participă Angela Matcov, directorul Întreprinderii de Stat „Cadastru”.

Pe parcursul celor două zile de lucru, experţii naţionali au posibilitatea să discute despre rolul datelor spaţiale în procesul decizional privind implementarea şi monitorizarea politicilor publice (dezvoltarea urbană, dezvoltarea reţelelor de transport la nivel regional şi naţional), susţinerea cercetărilor ştiinţifice în domeniul protecţiei mediului şi dezvoltării regionale, precum şi rolul autorităţilor naţionale în oferirea datelor spaţiale calitative pentru a susţine activităţile guvernelor naţionale în implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (SGD).

Odată cu dezvoltarea tehnologiilor informaţionale, cetăţenii şi organizaţiile publice sau private au acces la diverse surse de date spaţiale. Agenţiile naţionale de cartografie şi cadastru rămân a fi o sursă importantă, care oferă date spaţiale credibile, fiind responsabile şi de armonizarea datelor spaţiale atât pentru  utilizare internă (la nivel naţional), cât şi pentru utilizare externă (la nivel european sau internaţional).

Reprezentanţii autorităţilor naţionale au avut posibilitatea să se familiarizeze cu cazuri concrete de utilizare a datelor spaţiale produse de organizaţiile pe care le reprezintă în contextul dezvoltării şi evaluării politicilor publice (Agenţia de evaluare a mediului din Olanda (PBL), Directoratul General pentru Mobilitate şi Transport al Comisiei Europene.

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru este membru cu drepturi depline al Asociaţiei Europene a autorităţilor de cartografie şi cadastru EUROGEOGRAPHICS şi participă activ la proiectele Asociaţiei legate de asigurarea disponibilităţii informaţiei spaţiale, contribuind la crearea EuroGlobalMap, EuroBoundaryMap, EuroRegionalMap, EuroDEM (digital elevation model). Pentru mai multă informaţie accesaţi http://www.eurogeographics.org.