Fondul naţional de date geospaţiale

Informaţia şi datele cu privire la lucrările executate în timpul anului de gestiune 2021

 Stimaţi agenţi economici,

            Vă aducem la cunoştinţă că conform art. 9 pct.4 precum şi art. 13 al Legii 778 din 27.12.2001 cu privire la geodezie,cartografie şi geoinformatică, anual, până la 15 ianuarie întreprinderile şi organizaţiile, ce efectuează lucrări topogeodezice şi cartografice,  prezintă Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică (str. Alecu Russo,1)  precum şi Fondului Naţional de Date Geospaţiale al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru (str.Serghei Lazo, 48) informaţia şi datele cu privire la lucrările executate în timpul anului de gestiune.

Astfel cu privire la situaţia pandemică informaţia dată poate fi expediată pe adresele :
•     secretariat@ast.gov.md
•     info@arfc.gov.md