Fondul naţional de date geospaţiale

Harta siturilor arheologice din Republica Moldova

Harta siturilor arheologice din Republica Moldova a fost elaborată în cadrul Agenției Naționale Arheologice, în baza informațiilor din Registrul monumentelor Republicii Moldova, datelor și studiilor publicate în literatura științifică de specialitate și manuscrisului Repertoriului monumentelor de arheologie (1993) păstrat în arhiva arheologică al Muzeului Național de Istorie a Moldovei. Totodată, harta a fost completată grație inspectării zonelor cu potențial arheologic efectuate de către specialiștii Agenției Naționale Arheologice în perioada anilor 2012-2022, precum și în urma descifrării diverselor vederi satelitare și ortofotoplanurilor accesibile pe platforme web deschise. 

Datele spațiale privind amplasarea siturilor arheologice pot fi utilizate pentru evidența patrimoniului cultural imobil, delimitarea și protecția acestuia. De asemenea, datele pot fi utilizate pentru elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului și a planurilor urbanistice ale localităților Republicii Moldova. Totodată, datele spațiale prezentate, vor oferi informații suplimentate angajaților Ministerului Afacerilor Interne, în vederea inspectării și depistării cazurilor de excavare în siturile arheologice de către persoane necalificate, inclusiv ce utilizează detectoarelor de metale şi a alte mijloace de teledetecţie (braconieri de antichități). 

Accesând un poligon ce corespunde unui sit arheologic, poate fi vizualizată informația despre: denumirea sitului, codul sitului ce corespunde cu înscrierea din Registrul Arheologic Național, precum și încadrarea cronologică a sitului.
1 Răspunsuri la Harta siturilor arheologice din Republica Moldova

Ministerul Culturii Agentia Arheologica (2023-01-30)
Soroca