Fondul naţional de date geospaţiale

Avem nume de domen nou www.geoportal.md

Avem nume de domen nou www.geoportal.md