Fondul naţional de date geospaţiale

Noi tehnologii de dezvoltare a Cadastrului Bunurilor Imobile în Republica Moldova

196
Marţi, 21 decembrie 2010, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a organizat un seminar cu tema „Noi tehnologii de dezvoltare a Cadastrului Bunurilor Imobile în Republica Moldova”. Seminarul a fost precedat de o conferinţă de presă în cadrul căreia Vasile Grama, Directorul General al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru (ARFC) a prezentat o informaţie privind transferul tehnologic modern în domeniul cadastrului. Este vorba de fotografierea şi scanarea lazer de la bordul avionului,  lucrare efectuată în premieră în Republica Moldova.   Aceste  lucrări au fost îndeplinite în parteneriat public-privat  de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru (ARFC)  şi Asociaţia obştească „Managamentul proprietăţii imobiliare”, proiectul-pilot   fiind  finanţat de compania „Primul meridian” din România.


După conferinţa de presă a urmat un seminar la care au participat peste 50 de primari din localităţile republicii. Prezentări la temă au făcut Valeriu Gânju, Vicedirector pe probleme tehnice şi dezvoltare a ÎS „Cadastru”, Mihail Turculeţ, Şef direcţie cadastru şi evaluarea bunurilor imobile a ARFC, Dumitru Creţu, Preşedintele Asociaţiei Obşteşti „Managamentul proprietăţii imobiliare”, Cristian Glonţ, Administratorul companiei „Primul meridian” din România, consultanţi ai firmelor „GEOTOP” SRL şi „AQUAPROIECT” SA.
Noul program de transfer tehnologic în domeniul cadastrului bunurilor imobile va permite:

  • îmbunătăţirea cu mult a calităţii lucrărilor cadastrale,
  • eliminarea erorilor cu toate consecinţele lor,
  • reducerea substanţială a preţurilor lucrărilor cadastrale,
  • transparenţa prin asigurarea accesului public al cetăţenilor la baza de date cadastrale, etc.

De asemenea, va fi asigurată dezvoltarea programelor de elaborare a certificatelor de urbanism ale localităţilor, a tehnologiilor de executare calitativă a hărţilor teritoriilor pentru crearea Planurilor Urbanistice Generale (PUG) (în prezent doar 2 procente din toate localităţile republicii au PUG). În colaborare cu partenerii săi ARFC va identifica pe viitor noi posibilităţi de a atrage granturi europene pentru dezvoltarea în continuare a managementului imobiliar din RM şi finalizarea înregistrării masive a tuturor bunurilor imobile de pe teritoriul Republicii Moldova.