Fondul naţional de date geospaţiale

Sesiunea a XXXI al Consiliului Interstatal al ţărilor membre CSI în domeniul geodeziei, cartografiei, cadastrului şi teledetecţiei asupra PămîntuluiÎn perioada 08 - 09 iunie  2011 delegaţia Republicii Moldova a participat la Sesiunea a XXXI al Consiliului Interstatal al ţărilor membre CSI în domeniul geodeziei, cartografiei, cadastrului şi teledetecţiei asupra Pămîntului, găzduită de către Comitetul de Stat pentru cadastru imobiliar al Republicii Armenia.
Sesiunea XXXI a Consiliului a fost consacrată aniversării a 20 Ani de la înfiinţarea Comunităţii Ţărilor Independente.
În lucrările Sesiunii au participat conducătorii şi reprezentanţii Autorităţilor publice centrale în domeniul geodeziei, cartografiei şi cadastrului  ale Comunităţii Statelor Independente, după cum urmează: Armenia, Belarusi, Kîrgîzstan,  Moldova, Rusia, Tadjikistan şi Turkmenistan. De altfel în lucrările Sesiunii au participat Vice-Prim-ministrul Republicii Armenia, Dl A. Ghevokean şi Directorul Departamentului pentru colaborare în domeniul securităţii a Comitetului Executiv a ţărilor membre CSI, Dl A. Drujinin.
În cadrul sesiunilor de lucru au fost puse în discuţii rapoartele naţionale referitor la activitatea Aiutorităţilor publice centrale în domeniul geodeziei, cartografiei şi cadastrului ale Comunităţii în perioada 2010-2011, direcţiile prioritare de colaborare ş.a Raportul Republicii Moldova a fost prezentat de către Dna Maria Ovdii, şef Direcţie geodezie, cartografie, geoinformatică şi Integrare Europeană a ARFC.
O deosebită importanţă  au avut temele legate de crearea  Infrastructurii de Date Spaţiale  ale ţărilor membre CSI; elaborarea normelor unice de timp pentru lucrările de topo-geodezie, şi cartografie cu utilizarea tehnologiilor avansate; elaborarea atlasului geografic al Comunităţii; despre colaborarea internaţională a Consiliului; instruirea specialiştilor în cadrul Universităţii de Geodezie, Cartografie şi Ridicări Aeriene a Federaţiei Ruse ş.a.
Următoarea Sesiune XXXII a Consiliului Interstatal va fi găzduită de către Federaţia Rusă în a doua jumătate a anului 2011.
Sesiunea XXXIII-a a Consiliului Interstatal se planifică de a va fi găzduită de către Republica Moldova în prima jumătate a anului 2012.