Fondul naţional de date geospaţiale

Planurile topografice la scara 1: 2 000

Planurile topografice la scara 1: 2 000 au fost în sistemul de coordonate locale, astfel în baza de date a  http://www.geoportal.md/ au fost prezente doar planurile pe municipiul Chişinău. La moment puteţi deja să vedeţi planurile oraşelor: Bălţi, Anenii
Noi, Cahul, Călăraşi, Vechi, Străşeni, Vadul lui Voda.

Lucrările de georeferenţiere au fost realizate de către studenta Universităţii Tehnice a Moldovei - Sirbu Viorica prezentate în teza de licenţă: "Georeferenţierea in MR99 a planşelor 1:2000 elaborate in SC local".