Fondul naţional de date geospaţiale

Colaborare moldo-poloneză

 În perioada 24-27 aprilie 2013, Directorul General al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, Dl Anatolie Ghilaş, găzduieşte reprezentanţii Oficiului Principal de Geodezie şi Cartografie al Poloniei, care se află intr-o vizită de lucru la noi ţară.Scopul acestei vizite este schimbul de experienţa din domeniul Geodeziei, Cadastrului, GIS-ului, proiecte implementate, standardizare, legislaţie şi iniţiative de cooperare în domeniu între cele două ţări.

Pe 25 aprilie , în cadrul Agenţiei, a avut loc un Atelier de Lucru al reprezentanţilor Agenţiei, Oficiului Principal de Geodezie şi Cartografie al Poloniei şi Instituţiilor subordonate Agenţiei. Domnul Director General Anatolie Ghilaş a deschis acest Atelier de lucru, cu un mesaj de bun venit şi o prezentarea generală a Agenţiei Noastre.

Au urmat prezentarea Oficiului Principal de Geodezie şi Cartografie, cu informaţii referitoare la Sistemul Cadastral a Poloniei, structura lui, legislaţia, ultimele proiecte implementate şi ceea ce se implementează în prezent. La rîndul lor, şefii direcţiilor Agenţiei au oferit informaţii referitoare la competenţele şi priorităţile Agenţiei, care sunt realizările ţării noastre, ceea ce ne propunem să realizăm în continuare, care sînt problemele care necesită a fi soluţionate în domeniu.

Au fost puse în discuţie  diferite aspecte legate de legislaţie şi modul de funcţionare a Sistemului Cadastral în ambele ţări.
Pe 26 aprilie cadrul Agenţiei a urmat şedinţa de lucru împreună cu reprezentanţii Oficiului Principal de Geodezie şi Cartografie (The Office of Geodesy and Cartography of Poland - GUGiK), în care s-a discutat  Proiectul  Memorandumului de intelegeri dintre ARFC si GUGiK, care urmează să fie semnat pîna la sfîrşitul lui mai anul curent între cele două ţări.

Memorandumul conţine un şir de activităţi de cooperare în domeniul geodeziei cartografiei şi cadastrului şi infrastructurii de date spaţiale. Dezvoltarea în comun a propunerilor de proiecte şi participarea la proiecte internaţionale -  este un punct important al Memorandumului pentru ţara noastră. Sîntem mulţumiţi de vizita de lucru a polonezilor şi contăm pe o colaborare fructuoasă în viitorul apropiat.