Fondul naţional de date geospaţiale

20 august 2010 Agentia Relatii Funciare si Cadastru a Republicii Moldova (ARFC) si Agentia de cooperare internationala a Japoniei (JICA) au semnat documentele oficiale 20 august 2010 Agentia Relatii Funciare si Cadastru a Republicii Moldova (ARFC) si Agentia de cooperare internationala a Japoniei (JICA) au semnat documentele oficiale privind realizarea Proiectului moldo-japonez de creare a Hartii nationale de baza a infrastructurii de date geospatiale a Republicii Moldova in conformitate cu Acordul incheiat anterior intre guvernele Republicii Modova si al Japoniei.Documentele au fost semnate de Vasile Grama, directorul general al ARFC si Akihito Sanjo, conducatorul delegatiei JICA. 
     Timp de doua saptamani, cat s-au aflat in vizita de lucru in tara noastra, specialistii Agentiei JICA au avut intrevederi la mai multe ministere si structuri guvernamentale centrale, in cadrul carora s-au documentat despre situatia la zi si  perspectivele dezvoltarii ramurilor economice si sociale ale tarii noastre in baza viitoarei  Harti nationale de date geospatiale, care va include si o harta topografica digitala la scara 1:50.000 pentru Sistemul informational geografic GIS. In baza datelor si informatiilor acumulate, a doleantelor exprimate la aceste intalniri, va fi intocmit un Raport initial, care va fi prezentat in ianuarie 2011, cand va demara propriu-zis realizarea proiectului.
       Conducerea Ministerului Constructiilor si Dezvoltarii Regionale, spre exemplu,  a mentionat in cadrul intrevederii, ca tara noastra are nevoie de harti la scara larga pentru a putea detalia suprafata terenului.  Viceministrul Zolotcov a mai prezentat  hartile elaborate in cadrul Planului General de Amenajare a Teritoriului tarii, specificand ca MCDR este interesat in realizarea unei harti la scara de 1: 2 000, care trebuie sa includa toate elementele topografice ale terenului, inclusiv si zonele cu terenuri tasabile, periculoase din punct de vedere al dezastrelor naturale ( cutremure, alunecari de teren si inundatii).
       In documentele semnate sunt specificate continutul lucrarilor si etapele de indeplinire a lor, efectuarea transferului de tehnologii, a echipamentului tehnic necesar. Un element important al proiectului il constituie instruirea specialistilor moldoveni in vederea formarii capacitatilor de creare de sinestatator a acestor tipuri de harti. Or, Harta de baza a infrastructurii de date geospatiale si celelalte harti componente vor trebui  actualizate periodic. Implementarea acestor harti, elaborate  conform standardelor internationale, va permite accelerarea proceselor de integrare europeana a Republicii Moldova,  aprofundarea relatiilor internationale si colaborarea pe multiple planuri.  
     Harta nationala de baza a infrastructurii de date geospatiale a Republicii Moldova urmeaza sa fie definitivata pana la sfarsitul anului 2012.