Fondul naţional de date geospaţiale

Harta Digitale de Bază pentru dezvoltarea Infrastructurii Naţionale de Date Spaţiale a Republicii Moldova

Harta noua la scara 1:50 000 a fost publicată pe http://geoportal.md. Harta este publicată în formatul tiff, pentru vizualizare. Pentru publicare în formatul vectorial este necesar de  o prelucrare suplimentară specială.

Harta la scara 1:50 000 este prima hartă topografică, actuală in formă digitală, care acoperă întreg teritoriul Republicii Moldova şi poate fi utilizată cu încredere pentru dezvoltarea multor domenii ale economiei nafionale, cum ar fi: gestionarea diferitor calamităţi, răspunsuri de urgenţă, luare de decizii operative în diferite domenii , administrarea teritoriului, transporturilor, ecologie, sănătăţii, turismului, precum şi în operaţiunile cu scopuri de salvare, prognozarea condiţiilor meteo.

Grantul a fost  oferit în formă de suport tehnic din partea Guvernului Japoniei prin intermediul Agenţiei Internaţionale de Cooperare a Japoniei, organizat de comun acord cu echipa de studiu JICA.

Vom  fi  recunoscători pentru  opiniile  şi sugestiile din partea dumneavoastră, în speranţa unei bune colaborări expuse prin  e-mail tamara.rudenco@arfc.gov.md