Fondul naţional de date geospaţiale

Atelierul de lucru cu genericul „Sprijin pentru implementarea Directivelor INSPIRE în ţările cu extindere, care a fost găzduit de către Institutul de Cercetări şi Inovaţii a Comisiei Europene pe data de 29 ianuarie 2014 în or. Ispra, Italia

 Pentru informare Vă comunic că la invitatia Comisiei Europene Dl Alexandru Morcov, Director general adjunct şi Dna Maria Ovdii, şef  Direcţie geodezie, cartografie şi geoinformatică au participat Atelierul de lucru cu genericul „Sprijin pentru implementarea Directivelor INSPIRE în ţările cu extindere, care a fost găzduit de către Institutul de Cercetări şi Inovaţii a Comisiei Europene pe data de 29 ianuarie 2014 în or. Ispra, Italia.

 Atelierul de lucru a reunit experţi şi reprezentanţi din cadrul Comisiei Europene, Organizaţiei Naţiunilor Unite şi Autorităţi de Cartografie şi Cadastru din   Albania, Danemarca, Croaţia, Franţa, Italia, Gernania, Serbia, Slovacia, Macedonia si Republica Moldova.

Scopul Atelierului de lucru a fost sprijinul pentru Ucraina si Republica Moldova de a ajuta  implementarea INSPIRE si  schimbul de experienta si bune practici pentru proiectul INSPIRAŢIE (http://www.inspiration-westernbalkans.eu/).

În cadrul Sesiunilor de lucru a fost discutat raportul “Starea actuală a Infrastrcturii  de Date Spaţiale a Republicii Moldova şi Ucrainei”, prezentat de către expertul din partea Comisiei Europene Dl Tomaz Petec. Totodată au fost discutate posibilităţile de extindere a colaborarii Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru şi Institutul de Cercetări şi Inovaţii a Comisiei Europene.

Rămînem în speranţa că participarea la evenimentul menţionat va contribui şi mai mult la dezvoltarea colaborarii internationale a Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru.