Fondul naţional de date geospaţiale

Conferinta finala a proiectului Twinning de care a beneficiat ARFC

 Evenimentul a fost organizat de Agenția Relații Funciare și Cadastru (ARFC) a Republicii Moldova în cadrul "Proiectului Twinning pentru Agenția Relații Funciare și Cadastru (ARFC) – Organizarea, eficientizarea și computerizarea procesului de cartografiere în Republica Moldova”, în care Swedesurvey, agenția cu activități în străinătate a Lantmäteriet (autoritatea națională de cartografiere, cadastru și înregistrarea drepturilor de proprietate) din Suedia a fost partenerul principal, iar Administrația Geodezică de Stat a Republicii Croația cel junior.

Scopul asistenței oferite de UE prin intermediul ”Proiectului Twinning pentru Agenția Relații Funciare și Cadastru (ARFC ) Organizarea, eficientizarea și computerizarea procesului de cartografiere în Republica Moldova" a fost accelerarea dezvoltării societății informaționale în Republica Moldova.  Această inițiativă a avut o legătură directă cu Programul E-Guvernare, în acest scop, UE a oferit mijloace financiare în valoare de 1,2 milioane Euro pentru implementarea Planului de Acțiuni al proiectului.
Scopul acestei conferinţe a fost demonstrarea rezultatelor proiectului Twinning, care s-a desfăşurat în perioada octombrie 2014 – octombrie 2016. Circa 14 autorităţi publice din Republica Moldova, atît de nivel central, cît şi local, au participat activ la realizarea proiectului. Scopul principal al proiectului a fost modernizarea sistemului de cartografiere în conformitate cu standardele Uniunii Europene şi bunele practici internaţionale în domeniul managementului datelor spaţiale (geografice).
Proiectul și-a consolidat eforturile pentru a realiza activitățile din cadrul celor 4 Componente:
Elaborarea unei legi-umbrelă cu privire la datele geografice în conformitate cu cerințele UE INSPIRE;
Demonstrarea unui model eficient de Infrastructură regională de Date Spațiale, creată de comun acord cu părțile interesate, conform bunelor practici UE;
Demonstrarea unui model de Infrastructură locală de Date Spațiale, în cooperare cu câteva instituții interesate pe zone pilot, conform bunelor practici ale UE;
Demonstrarea serviciilor de rețea în domeniul partajării datelor sub responsabilitatea ARFC.
Rezultatele și beneficiile proiectului au fost  discutate de:
Șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Ambasador, E.S. Dl Pirkka Tapiola
Ambasador al Regatului Suediei, E.S. Dna Signe Burgstaller
Ambasador al Republicii Croația, E.S. Dl Davor Vidis  
Vice Director General al Administrației Geodezice de Stat a Croației, Dl Vladimir Majetić
Director General al Agenției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova, Dl Anatolie Ghilas  
În cadrul conferinței reprezentanții instituțiilor publice și organizațiilor implicate în sectorul aferent datelor spațiale, precum și altor instituții interesate, au împărtășit activitățile desfășurate în cadrul proiectului.  
 Dna Maria Ovdii, șef al direcției geodezie, cartografiere și geo-informatică, ARFC, Liderul Proiectului din țara beneficiară a făcut prezentarea generală a proiectului, dl Dumitru Cotovici specialist ARFC a prezentat Geoportalul  GeoNetwork un Geoportal  temporar al Infrastructurii Naționale de Date Spațiale. Primăria s. Mitoc în comun cu  Î.S. Cadastru, Centrul Informațional Agricol au efectuat georeferențierea datelor pentru a avea o poziționare corectă a obiectelor. Primăria or. Orhei, Î.S. Cadastru, Agenția pentru Eficiență Energetică au conlucrat în privința colectării date privind clădirile publice pentru completarea chestionare de inventarierea acestora. Agenția ”Moldsilva”și Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor prin intermediul mașinii virtuale pe platforma GeoNode au creat servicii de rețea pentru datele Administrației de Stat a Drumurilor, Serviciul Protecție Civilă și Situații Excepționale de asemenea au prezentat activitățile derulate pe parcursul implimentării Infrastructurii Naționale de Date Spațiale.
Asistența acordată de Uniunea Europeană în acest context are drept rezultat un grad sporit de transparență a guvernării, prin intermediul utilizării și promovării tehnologiilor informaționale în sectorul public.
Activitățile derulate pe parcursul implementării proiectului Twinning "Proiectul Twinning pentru Agenția Relații Funciare și Cadastru (ARFC) - Organizarea, eficientizarea și computerizarea procesului de cartografiere în Republica Moldova" au oferit posibilitatea de a obține rezultatele scontate pentru Agenția Relații Funciare și Cadastru, în conformitate cu standardele UE și bunele practici internaționale  din domeniul managementului datelor geografice.
Deși Republica Moldova nu este încă țară-candidat în procesul de aderare la UE, mecanismul INSPIRE este considerat de Agenția Relații Funciare și Cadastru drept un instrument atractiv pentru asigurarea unor condiții sigure și financiar-eficiente pentru managementul și diseminarea datelor geografice la nivel de țară. Proiectul Twinning a asigurat suport Agenției Relații Funciare și Cadastru în activitatea sa de implementare a mecanismului INSPIRE.