Национальный фонд гео данных

Republica Moldova datorită suportului Regatului Norvegiei va dispune de o hartă digitală cu acoperire teritorială totală

Un nou proiect “Hărți Digitale pentru Dezvoltate Durabilă”, care va include acoperire totală a teritoriului Republicii Moldova cu Hartă Digitală a fost lansat în cadrul unui atelier de lucru, astăzi 26 februarie curent.

 
Evenimentul organizat în colaborare și cu suportul Autorității de Cartografie al Regatului Norvegiei “Statens Kartverk” a avut ca invitați reprezentanții entităților publice, mediului academic și autorităților publice locale.


Astfel, cu suportul tehnic acordat de către Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Norvegiei în anul 2021 Republica Moldova va dispune de o Hartă de Referință care va contribui la implementarea Infrastructurii Naționale de Date Spațiale.


De asemenea, o parte integrantă a Proiectului o constituie elaborarea standardelor și denumirilor geografice, care în prezent sunt prioritare și reprezintă o componentă importantă în calitate de suport tehnic și fortificarea capacităților instituționale ale autorităților publice locale.


”Proiectul este unul prioritar și de importanță majoră pentru dezvoltarea Infrastructurii Naționale de Date Spațiale a Republicii Moldova și integrarea în programe și strategii prioritare la nivel național și internațional. Suntem recunoscători și apreciem mult suportul acordat din partea Guvernului Regatului Norvegiei și reprezentanților Autorității de Cartografie a Regatului Norvegiei, care contribuie deja pe parcursul mai multor ani la conturarea unei viziuni clare și strategice în dezvoltarea Sectorului funciar și Infrastructurii Naționale de Spațiale în Republica Moldova”, a menționat directorul general al Agenției Relații Funciare și Cadastru, Ștefan Crigan.


La rândul său, managerul de proiect al Autorității de Cartografie a Norvegiei, Elena Bush a subliniat că, Ministerul Afacerilor Externe norvegian va acorda în continuare susținere Republicii Moldova în crearea unei societăți digitale și durabile, iar Kartverk va face parte din acest proces, implementând proiecte și oferind expertiză profesională.


Totodată, această hartă digitală va servi ca bază de referință pentru realizarea Proiectului Băncii Mondiale de înregistrare şi evaluare funciară, care este în derulare, în cadrul căruia ARFC este responsabilă de realizarea Componentelor în domeniul evaluării bunurilor imobile, precum şi în consolidarea infrastructurii naţionale de date spaţiale.


Subliniem că, proiectul va asigura continuitate celui de asistență tehnică “Hărți Liniare pentru Infrastructura de Date Spațiale”, din anul 2016, care s-a axat pe elaborarea hărților digitale la scară mare pentru 60% al teritoriului Republicii Moldova, inclusiv modelul digital al reliefului în baza imaginilor ortophoto 2016.


Menționăm că, începând cu anul 2006 și până în prezent Guvernul Regatului Norvegiei prin Ministerul Afacerilor Externe a oferit suport dezvoltarea Sistemului de geodezie, cartografie și cadastru în Republica Moldova, dezvoltând în parteneriat mai multe proiecte: Proiectul de Producere a imaginilor Orthophoto pentru teritoriul Republicii Moldova, o nouă generație de hărți ortofoto și Modelul Digital al reliefului care acoperă întreaga țară, testarea utilizării diferitor tipuri de drone pentru cartografierea obiectelor și suprafețelor.