Национальный фонд гео данных

Informaţia şi datele cu privire la lucrările executate în timpul anului de gestiune 2023

Stimaţi agenţi economici,

           Vă aducem la cunoştinţă că conform art. 9 pct.4 precum şi art. 13 al Legii 778 din 27.12.2001 cu privire la geodezie,cartografie şi geoinformatică, anual, până la 15 ianuarie întreprinderile şi organizaţiile, ce efectuează lucrări topogeodezice şi cartografice,  prezintă Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (str.Alexandr Pușkin, 22) lista lucrărilor executate pe parcursul anului precum şi Fondului Naţional de Date Geospaţiale al Agenţiei Geodezie, Cartografie și Cadastru (str.Serghei Lazo, 48) informaţia şi datele cu privire la lucrările executate în timpul anului de gestiune.


Informația prin scrisoare poate fi expediată pe adresele :
•     secretariat@ast.gov.md
•     info@arfc.gov.md