Национальный фонд гео данных

Vizită de studiu în Suedia

 În perioada 8-15 februarie 2015 reprezentanţii Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru au efectuat o vizită de studiu în Suedia care este una din activitățile proiectului " Proiectul Twinning pentru Agenția Relații Funciare și Cadastru (ARFC) – Organizarea, Eficientizarea și Computerizarea Procesului de Cartografiere în Republica Moldova ", Contract Twinning Nr 2014/350741, referințăTwinning MD/13/PEV/OT/15, finanțat de Uniunea Europeană.

 Scopul vizitei a fost informarea asupra strategiei și politicilor legate de datele spațiale bazate pe viziunea INSPIRE pentru o gestiune eficientă a datelor geografice în vederea obținerii unui serviciu mai bun pentru cetățeni, autorități și sectorul public și pentru a susține dezvoltarea economică și socială.

Obiectivele vizitei:

-          Demonstrarea și discutarea beneficiilor dezvoltării strategice în Gestiunea datelor geografice;

-          Demonstrarea implementării strategiei, legilor și politicilor cu privire la datele spațiale în Suedia conform directive INSPIRE;

-          Demonstrarea serviciilor mai bune și eficiente din punct de vedere al costului pentru cetățeni, autorități și actori publici și suportul pentru dezvoltarea economică și socială.

Din partea ARFC au participat: dl Alexandru Morcov, director general adjunct ARFC, dna Maria Ovdii, şef Direcţia de geodezie, cartografie şi geoinformatică, dl Eugen Bocun, şef Direcţia cadastrul bunurilor imobile, dl Alexei Negrescu, şef Direcţia relaţii funciare şi protecţia solurilor, dna Tamara Rudenco, şef Fondul Naţional de Date Geospaţiale, dna Albina Nazarciuc, consultant Secţia juridică.

Introducere scurtă în legislația de bază în domeniul cartografiei și cadastrului, acesului la informație, integrității,  sistemul de planificare și management al Lantmäteriet, cooperarea dintre Lantmäteriet, alte organe guvernamentale și sectorul privat;,, Componentele unei IDS – Suedia: datele spațiale, metadatele, serviciile, standardele,portalul, competențele, cooperarea, cadrul juridic, organizare și metode de lucru pentru implementarea INSPIRE și construirea unei IDS în Suedia au fost doar cîteva dintre subiectele abordate pe parcursul vizitei.