Национальный фонд гео данных

VIZITA DE STUDIU A DELEGAȚIEI R. MOLDOVA LA ADMINISTRAȚIA GEODEZICĂ DE STAT DIN R. CROAȚIA

In perioada 1-7 iunie, 2015, a fost desfășurată cea de-a doua vizita de studiu în cadrul Componentei 2 a “Proiectului Twinning pentru Agenția Relații Funciare și Cadastru – Organizarea, eficientizarea si computerizarea sistemului de cartografiere in R. Moldova“, finanțat de Uniunea Europeană. Vizita de studiu a fost întreprinsă la Administrația Geodezică de Stat din R. Croația de către delegația din R. Moldova alcătuită din doi reprezentanți ai Agenției Relații Funciare și Cadastru și câte un reprezentant de la următoarele instituții: ÎS “Administrația de stat a drumurilor”, ÎS “Cadastru”, Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, Agenția “Apele Moldovei” și Biroul Național de Statistică. Toate organizațiile sus-menționate fac parte din grupul de lucru creat pentru implementarea Proiectului Twinning și au convenit să participe la activitățile proiectului din cadrul Componentei 2, ce are drept rezultat final – demonstrarea Infrastructurii regionale de Date Spațiale pe un raion-pilot în R. Moldova.

In cadrul vizitei de studiu, participanții au fost familiarizați cu activitatea Administrației Geodezice de Stat din R. Croația, au studiat modul practic de instituire și operare a Infrastructurii Naționale de Date Spațiale (INDS) din această țară, precum și au avut câteva întrevederi cu alte instituții de stat  care sunt participanți în cadrul Infrastructurii Naționale de Date Spațiale din Croația: Ministerul Construcțiilor și Amenajării Teritoriului, Agenția de Plăți Rurale in Agricultură, Primăria orașului Zagreb, Facultatea de Geodezie a Universității Zagreb. Au fost studiate sistemele informaționale de profil ale acestor instituții și a fost demonstrat pe viu modul de conexiune și participare a lor la INDS a R. Croația.

Reprezentanții delegației din R. Moldova au beneficiat de numeroase prezentări și explicații cu referire la: evoluția INDS de la începuturi până la etapa actuală, sistemul cadastral existent în Croația, cartografierea oficială, geoportalul Administrației Geodezice de Stat și geoportalul pentru Infrastructura Națională de Date Spațiale, proiectele de amenajare a teritoriului și planificare strategică, metadate și servicii de rețea. O atenție deosebită a fost acordată relatării despre proiectele și instrumentele de finanțare de care a beneficiat AGS în perioada de pre-accedere, precum și după aderarea la Uniunea Europeană, pentru a dezvolta componentele INDS (geoportalul, metadate, servicii, cooperare, etc.). Adițional, Administrația Geodezică de Stat, ca reprezentant al R. Croația, este implicată într-un proiect complex întitulat “IMPULS”, la care iau parte 6 state din regiunea Balcanilor de Vest și care are drept scop  dezvoltarea Infrastructurii Transfrontaliere de Date Spațiale între aceste state. Experții din R. Croația au prezentat multiple recomandări utile colegilor din R. Moldova și au încurajat instituirea și promovarea INDS la nivel de țară, concluzionând că beneficiile de pe urma implementării unei Infrastructuri Naționale de Date Spațiale funcționale vor fi mult superioare și vădite în raport cu cheltuielile.

Participarea în comun a reprezentanților instituțiilor din R. Moldova, selectate pentru a lua parte la Infrastructura Regională de Date Spațiale, a consolidat cooperarea dintre acestea. Participanții au obținut o înțelegere mai vastă a Infrastructurii Naționale de Date Spațiale și au avut oportunitatea de a vedea exemple reale de cooperare, fapt care, la rândul său, va genera un grad sporit de partajare a informației acestora și utilizare a datelor spațiale în societatea R. Moldova.